Start
    
Menu główne
Start
Aktualności
Statut Fundacji
Zarząd Fundacji
Sprawozdania
Do pobrania
Podziekowania
Braliśmy udział
Przyjaciele
Podopieczni
Pomoc
 
    

Fundacja DUM SPIRO, SPERO została założona w dniu 8 stycznia 2004r.

    Nazwa oznacza – NIE TRACĘ NADZIEI, DOPÓKI ŻYJĘ. Fundatorami jest jedenaścioro osób fizycznych, zaangażowanych w pracy społecznej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

   Wśród nas są lekarze, prawnicy, przemysłowcy, urzędnicy, a także wieloletni pedagodzy, pracujący z niesłyszącymi i niewidzącymi, również z harcerzami Nieprzetartego Szlaku. Działamy społecznie.

   Od dnia 15 marca 2005r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

 

DUM SPIRO, SPERO
NIE TRACĘ NADZIEI, DOPÓKI ŻYJĘ
NR KRS 0000204960


ZAŁÓŻ SUBKONTOtel.: (052) 379-80-55
85-372 Bydgoszcz, ul. Łochowska 67,
NIP  9671192221, KRS 0000204960, REGON 093195304
nr konta 06 1240 1183 111 0010 3547 9036
 
Wpłat nawiązek z wyroków sądowych prosimy dokonywać
WYŁĄCZNIE na rachunek:
15 8142 0007 0000 7230 2000 0001
 

 
projektowanie stron www