Zuzanna Manuszkiewicz

Zuzanna Manuszkiewicz, numer subkonta 39 1240 1183 1111 0010 3700 7938

Zuzanna Manuszkiewicz ur. 07.09.2016 z wrodzoną atrezją dróg żółciowych. W 6 tyg. życia wykonano u córki operację metodą Kasai w CZD w Warszawie. Po operacji przyjmuje na stałe leki i witaminy pozwalające wydłużyć żywotność wątroby, która w przyszłości będzie przeszczepiana. Na chwilę obecną wystąpiło nadciśnienie wrotne, splenomegalia i małopłytkowość oraz szereg innych dysfunkcji związanych ze złą pracą wątroby. Jeździmy z Zuzią na wizyty kontrolne i badania do CZD. Prosimy o podarowanie 1% z podatku, aby pomóc w kosztownym leczeniu.